Prihlásenie na aktivitu : OBCHODNÉ STRETNUTIE S POĽSKÝMI FIRMAMI