Prihlásenie na aktivitu : III. VÝCHODNÉ TRHY, I. SLOVENSKÉ FÓRUM a XII. FÓRUM EURÓPA - UKRAJINA