Prihlásenie na aktivitu : HARMONOGRAM PODPOROVANÝCH VEĽTRHOV A VÝSTAV 2019