Prihlásenie na aktivitu : 34. VEĽTRH TRADE EXPO INDONESIA