Prihlásenie na aktivitu : AKO SI ZABEZPEČIŤ DODÁVATEĽSKÉ A ODBERATEĽSKÉ RIZIKÁ