Naši členoviaZBERNÉ SUROVINY, a.s.

Kragujevská 3 010 15 ŽILINA,
Slovakia

Tel.: +421-41-5643 064
Fax: +421-41-5643 079
E-mail: jsulovsky@zsza.sk
Web: www.zsza.sk

Veľkoobchod s druhotnými surovinami - oceľovým šrotom, zberovým papierom, neželeznými kovmi, odpad z plastov, odpad zo skla, elektronický šrot. Doprava a úprava druhotných surovín, triedenie, likvidácia budov a oceľových konštrukcií, likvidácia vyradených technológií. Komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva priemyselných podnikov. Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s.

Kolkáreň 35 976 81 PODBREZOVÁ,
Slovakia

Tel.: +421-48-6451 111
Fax: +421-48-6453 032
E-mail: admin@zelpo.sk
Web: www.zelpo.sk, www.steeltube.sk

Bezšvíkové oceľové rúry, bezšvíkové oceľové rúry presné ťahané za studena, rúrové polotovary, bezšvíkové navarovacie oblúky a redukcie a pod.