Aktuálne

images/blog/blog2.png

KUBA - PRÍLEŽITOSTI PRE OBCHODOVANIE A INVESTOVANIE, seminár

Seminár určený slovenským podnikateľom - ekonomická situácia Kuby, zákon o zahraničných investíciách, odporúčania pre zahraničných investorov, príležitosti pre investovanie v oblasti obnoviteľných zdrojov, ťažkého a ľahkého priemyslu, v poľnohospodárstve, v oblasti turizmu a služieb.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

SLOVENSKO-SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY

Cieľom seminára je poskytnúť odborné informácie expertmi z oblasti obchodného, pracovného práva, daní v Srbsku, o možnostiach zamestnávania občanov Srbska v SR (krátkodobé, dlhodobé vysielanie) ako i informácií o možnostiach rozširovania obchodných a výrobných aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska a recipročne. Seminár je určený pre obchodné, výrobné podniky, personálne agentúry, firmy z oblasti daňového poradenstva, ale i podnikateľské subjekty, ktoré chcú optimalizovať svoje náklady investovaním v Srbsku a využiť benefity poskytované zahraničným investorom.
Súbežne je možnosť konzultovať s obchodným radcom témy, záujmy účastníkov – firiem na Srbskom teritóriu. K tomu bude pripravená samostatná zasadačka.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

PODNIKATEĽSKÁ MISIA Z JAROSLAVSKEJ OBLASTI

Prezentácia Jaroslavskej oblasti, ekonomický a investičný potenciál, ruské investičné projekty v zahraničí. Cieľom je nadviazanie a rozvoj obchodnej spolupráce, získanie nových kontatkov a partnerov pre poločné projekty na Slovensku a v Rusku. Registrácia www.sario.sk

Miesto Podujatia : Bratislava, SARIO

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

VEĽKÉ LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v aktuálne platnom zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

AKO MAXIMALIZOVAŤ TRŽBY Z UBYTOVANIA

Cieľom workshopu je ukázať, že bez dynamickej cenotvorby sa už dnes žiadny hotelier nezaobíde. Povieme si, ako to urobiť, aby ste mali viac (nielen priamych) rezervácií. Ukážeme si, prečo a ako pracovať s dynamickou cenou.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu

Máte nejakú otázku ? Kľudne nás kontaktujte

+421-41-7235 102, -655

Fotogaléria

Zrealizovali sme pre Vás

Kontakt

SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE


T: +421-41-7235 102, -655

F: +421-41-7235 653

zahrza@za.scci.sk

html google maps einbinden
 • Sídlo

  SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
  SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
  SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE

  Hálkova 31
  010 01 ŽILINA
  T: +421-41-7235 102, -655
  F: +421-41-7235 653
  zahrza@za.scci.sk
  www.spok.sk