Pripravujeme pre Vás

Október/18/2017XVI. SLOVENSKO-POĽSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM
XVI Slowacko-Polskie Forum Gospodarcze
Organizuje Združenie Euroregión Tatry v spolupráci so Slovensko-poľskou obchodnou komorou a ďalšími partnermi.
Presný termín a miesto budú upresnené.
Október/18/2017VII. EUROPEAN CONGRESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
Veľmi významný Kongres v rámci strednej Európy určený predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov sa bude konať 18.-20. októbra 2017 v Kongresovom centre Katowice. V tomto roku budú zahraničnými hosťami krajiny: Čína, Belgicko, Bielorusko, USA, Irán, Rumunsko, Nemecko. Súčasťou kongresu budú aj B2b rokovania realizované prostredníctvom EEN https://b2bharmo.com/Kongres2017/
www.ekmsp.eu
Október/20/2017AKO UPLATNIŤ NÁROK NA DAŇOVÚ PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA V ROKU 2017
Podmienky pre uplatnenie daňovej podpory výskumu a vývoja. Kto má nárok na daňovú podporu ? Superodpočet. Zmeny plánované v novelizovanej legislatíve - a mnoho iných tém sa dozviete na seminári. Prihláste sa už dnes.
Október/24/2017SLOVENSKO - POĽSKO - HOSPODÁRSTVO - PRIEMYSEL 4.0 - INOVÁCIE - PRAX
Hlavné témy workshopu:
- ekonomická dimenzia vzťahov v rámci slovensko-poľského hospodárskeho teritória,
- inovácie v priemysle 4.0 a inovačná kultúra vo firmách,
- porovnanie Slovenska a Poľska v oblasti práva, účtovníctva, daní a personalistiky.
- B2B rokovania firiem

Prednášať budú skúsení lektori zo spoločností IPA Slovakia s.r.o., CEIT a.s., EFFIX s.r.o..
Podrobnejšie informácie a prihláška v prílohe.
Október/30/2017SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA KOŠICE 2017
Slovenská kooperačná burza v Košiciach okrem ponuky celodenného formátu vopred naplánovaných obchodných rokovaní zástupcov firiem, bude zameraná na vysoko aktuálne témy ako cezhraničná spolupráca a inovačný potenciál regiónu. Odborná konferencia ,,Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy,, o rozvoji a potenciáli prepojení medzi slovenským a maďarským priemyslom s dôrazom na expanziu aj na širšej medzinárodnej scéne. Registrujte sa už dnes, využite možnosť prezentovať svoju firmu, stante sa partnerom podujatia a upútajte Vašich partnerov v predstihu! Viac info na www.sario.sk
November/16/2017AKO MAXIMALIZOVAŤ TRŽBY Z UBYTOVANIA

Cieľom workshopu je ukázať, že bez dynamickej cenotvorby sa už dnes žiadny hotelier nezaobíde. Povieme si, ako to urobiť, aby ste mali viac (nielen priamych) rezervácií. Ukážeme si, prečo a ako pracovať s dynamickou cenou.

November/23/2017VEĽKÉ LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v aktuálne platnom zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).