Pripravujeme pre Vás

September/30/2020DRUHÝ VÝROČNÝ SEMINÁR NA TÉMU PREPRAVY TOVARU ZO / NA SLOVENSKO
Pre koronavírus bol seminár preložený na jesenné obdobie !!!
Námorná / železničná / cestná doprava - čo je nové v poľskej ponuke pre slovenský biznis
Aké zmeny nastali v rámci krátkych prepráv na Britské ostrovy a ďalekých prepráv na Ďaleký východ? Železnica, lode. Sú výhodné aj pre slovenský biznis. Diskusia s reprezentantmi praxe v odvetví logistiky a dopravy  pôsobiacimi v termináloch v Poľsku, Číne, poskytujúcimi služby slovenským podnikateľom.
Október/21/2020SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA BRATISLAVA 2020
Téma: Kde hľadať skrytých šampiónov slovenského priemyslu. Rozvoj priemyslu prinesú slovenské firmy, ktoré dokážu byť lídrami na medzinárodných trhoch. Oblasti, v ktorých podnikajú využijú najmodernejšie technológie tradičných odvetví pre pokrok ľudstva - letectvo, astronautika/kozmonautika, energetika, smart city, spoločenské výzvy. Viac na www.sario.sk