Pripravujeme pre Vás

Júl/01/202127. STRETNUTIE PODNIKATEĽOV ČESKEJ, POĽSKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Konferencia na zaujímavé témy a neformálne rokovania v záhradách Generálneho konzulátu Poľskej republiky v Ostrave. Stretnutia sa kazdoročne účastní viac ako 200 zástupcov podnikateľov, organizácií, vládnych a nevládnych inštitúcií, štátnej správy a miestnych samospráv. Info, registrácia: www.opolsku.cz