Pripravujeme pre Vás

Február/28/2018HORIZONT 2020 - Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava, ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2018 v Žilinskej univerzite v Žiline, Nová menza, Vysokoškolákov 26. Informačný deň bude venovaný  novému Pracovnému programu 2018-20 a otvoreným výzvam v roku 2018, pravidlám účasti a prezentáciám zameraným na úspešné projekty. Pracovným jazykom podujatia je angličtina.
Február/28/2018Medzinárodný priemyselný veľtrh FOR INDUSTRY v Prahe
17. Medzinárodný priemyselný veľtrh sa uskutoční 15. - 18.5.2018 v Prahe pod jednotnou značkou ,,For Industry,, pokrýva viacero priemyselných odborov: strojárenstvo (hlavne obrábanie, tvárnenie, nástroje, oleje, kvapaliny, mazivá, CAD/CAM systémy pre stroje), povrchové úpravy, energetiku, elektrotechniku, logistiku, zváranie.  Súbežne s veľtrhom sa koná 2. ročník ponuky pracovných pozícií v priemyselných odboroch FOR JOBS s cieľovou skupinou návštevníkov a študentov SŠ a VŠ. (www.forjobs.cz). Je výbornou príležitosťou pre nájdenie pracovníkov aj pre slovenské firmy.  Uzávierka 28.2.2018. Viac info v prílohe.