Pripravujeme pre Vás

September/06/2018FLOWER EXPO POLAND 2018

Kvety, zeleň, krajinná a záhradná architektura, týmto témam je venovaný už 26. ročník  Medzinárodnej výstavy Zeleň je život (Green is life), ktorá sa uskutoční v areáli Expo XXI  vo Varšave v dňoch 6.-8.9.2018 Jeho súčasťou je aj výstava Flower Expo, ktorej sa v minulom roku zúčastnilo 300 vystavovateľov z 12 kvetinových veľmocí sveta, takých ako Holandsko, Taliansko, Kolumbia, Keňa a samozrejme Poľsko. Viac ako 10% návštevníkov je zo zahraničia. Výstava je príležitosťou aj pre slovenské subjekty pôsobiace v oblasti floristiky a záhradnej architektúry.
www.flowerexpo.pl

September/24/2018PODNIKATEĽSKÁ MISIA NEMECKO - SÁRSKO, FRANCÚZSKO - METZ
Priame B2B rokovania s predstaviteľmi priemyselnej oblasti Sárska a francúzskej oblasti Lotrinska. Zameranie: priemysel automobilový, strojársky, elektrotechnický, hutnícky, a.i. Podrobné informácie v prílohe. Info: 041-7235 102, zahrza@za.scci.sk
September/26/2018SUPER ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ V ROKU 2018

Účastníci seminára sa dozvedia, či majú nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by mohli získať financií a čo preto musia urobiť. Odborný seminár je vedený interaktívne, účastníci sa môžu pýtať a diskutovať už počas prednášky. Po prednáške je možnosť individuálnych konzultácií s lektorom.
Seminár je určený pre: ekonómov, R&D manažérov a výkonných riaditeľov podnikov, ktoré robia výskum, vývoj a inovácie vo všetkých priemyselných odvetviach, audítorov a daňových poradcov.

Október/24/2018STRETNUTIE S HONORÁRNYMI KONZULMI SR V ZAHRANIČÍ V ŽILINE
Stretnutia so slovenskými podnikateľmi sa zúčastní viac ako 130 honorárnych konzulov SR pôsobiacich v zahraničí zo 78 krajín sveta. Možnosť prezentácie vašej firmy a priame rokovania s jednotlivými konzulmi. Info: SOPK Žilina, T: 041-7235 102,-655, zahrza@za.scci.sk. Zoznam krajín v prílohe.