Pripravujeme pre Vás

Máj/10/2018KONZULTAČNÝ DEŇ S VEĽVYSLANCOM A OBCHODNÝM RADCOM BIELORUSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
SOPK Žilina organizuje pre podnikateľov dňa 10.5.2018 o 10:00 hod. Konzultačný deň s veľvyslancom a obchodným radcom Bieloruskej republiky v SR. Diplomati predstavia hospodárske prostredie v Bielorusku, hospodárske odvetvia, podmienky obchodovania a pod. Počas individuálnych konzultácií budete mať možnosť prejednať vaše obchodné záujmy, problémy a pod.
Stretnutie sa uskutoční v priestoroch SOPK Žilina, Hálkova 31, Žilina. Prihlásiť sa môžete na zahrza@za.scci.sk alebo online.
Máj/11/2018KONZULTAČNÝ DEŇ PODNIKATEĽOV S OBCHODNÝM RADCOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČESKEJ REPUBLIKE

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI A OBCHODNÉ TIPY

Program:
Informácia o vzájomných obchodných vzťahoch,
Investičná a ekonomická klíma v ČR,
Možnosti stimulácie vzájomných hospodárskych vzťahov v prihraničných regiónoch,
Obchodno-ekonomické príležitosti v ČR, prípadne atraktívne odvetvia,
Individuálne konzultácie účastníkov s obchodným radcom ČR v SR,
Predstavenie projektu a činnosti INFOBODU SK-CZ

ÚČASŤ BEZPLATNÁ. Z organizačných dôvodov v prípade záujmu o účasť je nutné sa prihlásiť najneskôr do 9. 5. 2018.
Podrobné informácie v prílohe.

Máj/23/2018SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA NITRA 2018
Slovenskú kooperačnú burzu Nitra 2018 organizuje SARIO dňa 23. mája 2018 v Agrokomplex, Nitra.
Podujatie bude primárne zamerané na obchodné rokovania (B2B) podnikateľských subjektov, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví. Atraktívnym sprievodným programom podujatia bude panelová diskusia Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti / Výzvy zamerané na podporu inovácií.

Program podujatia, ako aj online registračný formulár:
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2018

Kontakt: Naďa Hladká, T: +421 2 582 60 321, M: +421 910 828 227, E: matchmaking@sario.sk
Máj/30/2018PODNIKATEĽSKÁ MISIA - BIELORUSKÁ REPUBLIKA - GRODNO

Cieľom misie je poskytnúť podnikateľom, zástupcom firiem, živnostníkom možnosť rokovaní s potenciálnymi partnermi predovšetkým z priemyselných miest západnej časti Bieloruska. Účasť na Slovenských dňoch v Grodne + B2B rokovania. Program, podrobnejšie informácie, podmienky účasti v prílohe.

September/06/2018FLOWER EPO POLAND 2018

Kvety, zeleň, krajinná a záhradná architektura, týmto témam je venovaný už 26. ročník  Medzinárodnej výstavy Zeleň je život (Green is life), ktorá sa uskutoční v areáli Expo XXI  vo Varšave v dňoch 6.-8.9.2018 Jeho súčasťou je aj výstava Flower Expo, ktorej sa v minulom roku zúčastnilo 300 vystavovateľov z 12 kvetinových veľmocí sveta, takých ako Holandsko, Taliansko, Kolumbia, Keňa a samozrejme Poľsko. Viac ako 10% návštevníkov je zo zahraničia. Výstava je príležitosťou aj pre slovenské subjekty pôsobiace v oblasti floristiky a záhradnej architektúry.
www.flowerexpo.pl