Pripravujeme pre Vás

September/07/2017AKTUALNE EUROFONDY A PROJEKT OpenMaker - odborný seminár
Využite pripravované eurofondy a granty na podporu výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov. Aké sú podmienky pre žiadateľov ? Ako sa na žiadosť čo najlepšie pripraviť ?
September/11/2017ČÍNA - OBCHOD A INVESTÍCIE V PRAXI
Ako nájsť dodávateľa, odberateľa v Číne, obchodné zvyklosti a biznis etiketa, mentalita a obchodné správanie čínskych partnerov, preverenie partnera, príprava a realizácia kontraktu, platba za tovar, najčastejšie chyby podnikateľov a najčastejšie podvody, na ktoré sa nechávajú firmy nachytať - ako sa ich vyvarovať. Diskusia, individuálne konzultácie.
September/13/2017CHINA BRAND SHOW - výstava čínskych firiem
Akcia kde sa obchodníci z Číny snažia každoročne nadviazať nové obchodné kontakty s českými a slovenskými firmami. Doprava, vstup na veľtrh, strava, ubytovanie je pre účastníkov zabezpečené zdarma. Info: Dominika Vavrová, Govin s.r.o., T: +420 723 159 981, vavrova@govin.org
September/19/2017SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA BRATISLAVA 2017
Slovenskú kooperačnú burzu každoročne organizuje SARIO s ponukou celodenného formátu vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní zástupcov firiem a odbornej panelovej diskusie renomovaných spíkrov na tému ,,Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis,, , ako aj neformálny networking počas celého dňa. Registrujte sa už dnes a využite možnosť stať sa partnerom podujatia !
September/22/201752. VEĽTRH STAVEBNÍCTVA A ZARIADENIA INTERIÉROV - JESEŇ 2017
Jesenná edícia vyhľadávaného medzinárodného stavebného veľtrhu spojeného s veľtrhom vykurovacej techniky.  25 ročník na poľsko-česko-slovenskom pohraničí.  Viac ako 240 vystavovateľov a 7000 návštevníkov. Ponúkame stánok SPOK zdarma a 50% zľavu na individuálne stánky !!!
September/22/2017POĽSKÁ MEDZINÁRODNÁ KOOPERAČNÁ BURZA B2B
Kooperačná burza s vopred spárovanými partnermi na základe záujmu sa uskutoční v rámci 52. medzinárodného veľtrhu stavebníctva a vybavenia interiérov. Vopred naplánované 20 minútové stretnutia budú efektívnym spôsobom nadviazania obchodných kontaktov.  Zaregistrujte sa už dnes na https://b2bharmo.com/Bielsko2017/
September/27/2017VÝCHODNÝ HOSPODÁRSKY KONGRES - 4. ročník
Medzinárodná hospodárska spolupráca, obchodná výmena, nové technológie a start-upy, dopravná infraštruktúra a iné témy. Možnosť nadväzovania nových kontaktov, spoznávanie špecifík nových teritórií - to všetko Vás čaká v septembri v Bialystoku. Info: www.wschodnikongres.eu
Október/18/2017XVI. SLOVENSKO-POĽSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM
XVI Slowacko-Polskie Forum Gospodarcze
Organizuje Združenie Euroregión Tatry v spolupráci so Slovensko-poľskou obchodnou komorou a ďalšími partnermi.
Presný termín a miesto budú upresnené.
Október/18/2017VII. EUROPEAN CONGRESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
Veľmi významný Kongres v rámci strednej Európy určený predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov sa bude konať 18.-20. októbra 2017 v Kongresovom centre Katowice. V tomto roku budú zahraničnými hosťami krajiny: Čína, Belgicko, Bielorusko, USA, Irán, Rumunsko, Nemecko. Súčasťou kongresu budú aj B2b rokovania realizované prostredníctvom EEN https://b2bharmo.com/Kongres2017/
www.ekmsp.eu
Október/20/2017AKO UPLATNIŤ NÁROK NA DAŇOVÚ PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA V ROKU 2017
Podmienky pre uplatnenie daňovej podpory výskumu a vývoja. Kto má nárok na daňovú podporu ? Superodpočet. Zmeny plánované v novelizovanej legislatíve - a mnoho iných tém sa dozviete na seminári. Prihláste sa už dnes.
Október/30/2017SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA KOŠICE 2017
Slovenská kooperačná burza v Košiciach okrem ponuky celodenného formátu vopred naplánovaných obchodných rokovaní zástupcov firiem, bude zameraná na vysoko aktuálne témy ako cezhraničná spolupráca a inovačný potenciál regiónu. Odborná konferencia ,,Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy,, o rozvoji a potenciáli prepojení medzi slovenským a maďarským priemyslom s dôrazom na expanziu aj na širšej medzinárodnej scéne. Registrujte sa už dnes, využite možnosť prezentovať svoju firmu, stante sa partnerom podujatia a upútajte Vašich partnerov v predstihu! Viac info na www.sario.sk