Pripravujeme pre Vás

Október/23/2018WOLWES SUMMIT - CREATE, NETWORK AND GROW
V strednej Európe jedna z najväčších medzinárodných konferencií, venovaných start-upom, investorom a korporáciám. Organizátorom záleží na čo najväčšom počte účastníkov ze Slovenska. Vybraní inovátori sa budú môcť konferencie zúčastniť bezplatne. Srdečne pozývame. Viac info v prílohe.
Október/24/2018STRETNUTIE S HONORÁRNYMI KONZULMI SR V ZAHRANIČÍ V ŽILINE
Viac ako 130 honorárnych konzulov SR pôsobiacich v zahraničí z 82 krajín sveta na jednom mieste ! Jedinečná príležitosť nadviazať nové kontakty, vytvoriť si prehľad o nových teritóriách. Možnosť priamych rokovaní s jednotlivými konzulmi. Info: SOPK Žilina, T: 041-7235 102,-655, zahrza@za.scci.sk. Pozvánka so zoznamom jednotlivých krajín v prílohe.
November/13/2018SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA BRATISLAVA 2018
Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007, je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory,  prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.
Info: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-bratislava-2018
November/15/2018AKO PREDÁVAŤ VIAC
Rady a tipy ako získať viac hostí a maximalizovať tržby. Chcete zvýšiť obsadenosť vášho ubytovacieho zariadenia? Máte záujem získať nových hostí a udržať si stálu klientelu? Cenné rady, tipy a návody, ako predávať viac, získate na workshope lektorovanom renomovanou odborníčkou v oblasti hotelierstva.