Pripravujeme pre Vás

September/30/2020DRUHÝ VÝROČNÝ SEMINÁR NA TÉMU PREPRAVY TOVARU ZO / NA SLOVENSKO
Pre koronavírus bol seminár preložený na jesenné obdobie !!!
Námorná / železničná / cestná doprava - čo je nové v poľskej ponuke pre slovenský biznis
Aké zmeny nastali v rámci krátkych prepráv na Britské ostrovy a ďalekých prepráv na Ďaleký východ? Železnica, lode. Sú výhodné aj pre slovenský biznis. Diskusia s reprezentantmi praxe v odvetví logistiky a dopravy  pôsobiacimi v termináloch v Poľsku, Číne, poskytujúcimi služby slovenským podnikateľom.