Pripravujeme pre Vás

Máj/31/2023Podnikaj v Poľsku - DOING BUSINESS IN POLAND

Účelom seminára je predstaviť slovenským podnikateľom podmienky podnikania v Poľsku, aby mohli využiť možnosti, ktoré ponúka poľský trh, ktorý je 8x väčší ako slovenský. Chceme poukázať na rozdiely, ktoré sa pri podnikaní v Poľsku oplatí poznať, právo, formy podnikania, zamestnávanie, registre, dane, DPH a iné. Seminár bude vychádzať z praktických poznatkov a dlhoročných skúseností prednášajúcich, ktorí sa špecializujú na poskytovanie právnych služieb zahraničným subjektom v Poľsku, najmä z Českej republiky a Slovenska. Účasť na seminári je bezplatná. Všetky prednášky budú vedené v slovenskom jazyku.

Jún/01/2023KLUB ŽRK SOPK S JOZEFOM BANÁŠOM
Neformálna spoločná diskusia, vzájomná výmena skúseností, poznatkov, názorov. Jozef Banáš je slovenský prozaik, dramatik, scenárista, novinár, profesionálny spisovateľ, bývalý politik, diplomat, obchodník, topmanažér. Autor knihy ,,Som Baťa, dokážem to! - motivačný román o svetoznámom podnikateľovi pre podnikateľov. V prestížnej ankete o najobľúbenejšiu spisovateľku a spisovateľa Slovenska za rok 2021 sa Jozef Banáš v kategórii mužov umiestnil na treťom mieste. Účasť bezplatná. Srdečne vás pozývame.
Jún/07/2023AKO ÚSPEŠNE PODNIKAŤ NA FRANCÚZSKOM TRHU
SOPK si Vás dovoľuje pozvať na konzultačný deň so skúseným konzultantom v oblasti medzinárodného obchodu dlhodobo žijúceho vo Francúzsku. Ponúkame bezplatné individuálne konzultácie podľa potrieb vašej firmy. Konzultácie budú prebiehať od 10:00 hod. Viac informácií v prílohe. 
Jún/14/2023TRENDY ROZVOJA CEZHRANIČNÝCH TURISTICKÝCH DESTINÁCIÍ
Odborná konferencia v rámci 10. ročníka VIVA ITALIA. Cieľom konferencie je podporiť spoluprácu aktérov v cestovnom ruchu na medzinárodnej, cezhraničnej a regionálnej úrovni a spoločne formulovať trendy ochrany a udržateľného rozvoja Vysokých Tatier. Rovnako oboznámiť sa s prínosom a pozitívami Alpskej stratégie pre dotknuté krajiny a potenciálom rodiacej sa Karpatskej stratégie pre krajiny karpatského regiónu. Účasť bezplatná. Pozvánka v prílohe. 
Jún/15/2023XXIX. Stretnutie podnikateľov Českej, Poľskej a Slovenskej republiky
Konferenčná časť podujatia bude prebiehať v ostravskej Novej radnici od 8:30 hod. so zameraním na témy: Energetická a potravinová sebestačnosť v dobe krízy a Riešenie dopravnej logistiky v česko-poľskom pohraničí. Popoludní koltúrno-spoločenská časť v záhradách Generálneho konzulátu Poľskej republiky od 14:00 hod. Táto aktivita sa radí k najvýznavnejším svojho druhu v regióne.