Pripravujeme pre Vás

Január/23/2018START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP - AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Cieľom workshopu je podpora a možnosti nadviazania medzinárodnej spolupráce Start-upov a firiem v krajinách V4, ktoré prinášajú alebo hľadajú inovácie a inovatívne riešenia. Nadväzovanie kontaktov, nové partnerstvá. Vznik jedinečnej bezplatnej databázy Start-upov, firiem MSP, MVO, ľudí s nápadmi, študentov, inštitúcií a pod. v rámci V4.
Využite možnosť a zaregistrujte sa včas !!!