Pripravujeme pre Vás

Október/23/2018WOLWES SUMMIT - CREATE, NETWORK AND GROW
V strednej Európe jedna z najväčších medzinárodných konferencií, venovaných start-upom, investorom a korporáciám. Organizátorom záleží na čo najväčšom počte účastníkov ze Slovenska. Vybraní inovátori sa budú môcť konferencie zúčastniť bezplatne. Srdečne pozývame. Viac info v prílohe.
Október/24/2018STRETNUTIE S HONORÁRNYMI KONZULMI SR V ZAHRANIČÍ V ŽILINE
Viac ako 130 honorárnych konzulov SR pôsobiacich v zahraničí z 82 krajín sveta na jednom mieste ! Jedinečná príležitosť nadviazať nové kontakty, vytvoriť si prehľad o nových teritóriách. Možnosť priamych rokovaní s jednotlivými konzulmi. Info: SOPK Žilina, T: 041-7235 102,-655, zahrza@za.scci.sk. Pozvánka so zoznamom jednotlivých krajín v prílohe.