Linky


Dôležité inštitúcie:


VEĽVYSLANECTVO SR VO VARŠAVE - POĽSKOul. Litewska 6
00-581 Varšava (Warszawa)
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-22-5258 110 (ústredňa)
Mob.:
Fax: 0048-22-5258 122
E-mail: emb.warsaw@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/web/varsava

SLOVENSKÝ INŠTITÚT VO VARŠAVEKrzywe Koło 12/14a
00-270 Varšava (Warszawa)
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-22-635 7774
Mob.:
Fax: 0048-22-635 7612
E-mail: instytut@instytutslowacki.pl
Web: www.instytutslowacki.pl

GENERÁLNY KONZULÁT V KRAKOVEul. Św. Tomasza 34
31-027 Krakov (Kraków)
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-12-425 4970, 425 4571
Mob.:
Fax: 0048-12-425 4972
E-mail: cq.krakow@mzv.sk
Web:

Ivan ŠkorupaHONORÁRNY KONZULÁT SR V RZESZOVEul. Warszawska 27
35-205 Rzeszov (Rzeszów)
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: +48-17-85 32 844
Mob.:
Fax: 0048-12-425 4972
E-mail: m.kucharska@pkb.net.pl
Web:

Adam GóralHONORÁRNY KONZULÁT SR V GLIVICIACHul. Rynek 6
44-100 Gliwice (Gliwice)
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-32-257 0600
Mob.:
Fax: 0048-32-257 0644
E-mail: konsulat@greg.com.pl
Web:

Marian CzernyHONORÁRNY KONZULÁT SR V ZAKOPANOMul. Tadeusza Kościuszki 19
34-500 Zakopane
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-18-202 4516
Mob.:
Fax: 0048-18-202 4519
E-mail: konsulat@wojas.pl
Web:

Wiesław WojasHONORÁRNY KONZULÁT SR VO VROCLAVIul. Armii Ludowej 21
51-214 Wrocław (Wrocław)
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-71-785 0369
Mob.:
Fax: 0048-71-785 0444
E-mail: konsulat@slowacji.wroclaw.pl
Web: www.konsulat.slowacji.wroclaw.pl

Maciej KaczmarskiHONORÁRNY KONZULÁT SR V SOPOTEul. Grunwaldzka 12-16
81-759 Sopot
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-58-555 1002
Mob.:
Fax: 0048-58-551 7278
E-mail: konsul@putalkor.pl
Web:

Jerzy LeśniakHONORÁRNY KONZULÁT SR V BYDHOŠTIul. Garbary 4 Budynek J
85-229 Bydhošť
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-52-567 0042
Mob.:
Fax: 0048-52-564 0077
E-mail: konsul@byd.pl
Web:

Wiesław Cezary OlszewskiVEĽVYSLANECTVO POĽSKEJ REPUBLIKY V BRATISLAVE


Ekonomické oddelenie Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Wydział Ekonomiczny
Paulínyho 7
814 91 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (Republika Slovacka)

Tel.: 00421-2-5949 0211
Mob.:
Fax: 0048-52-564 0077
E-mail: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Web: www.bratyslawa.msz.gov.pl

POĽSKO-SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA


Polsko-Slowacka Izba Przemyslowo-Handlowa
ul. Kazimierza Wielkiego 43/12
30-074 Kraków
POĽSKÁ REPUBLIKA (Rzeczpospolita Polska)

Tel.: 0048-12-633 5767
Mob.:
Fax: 0048-12-633 5767
E-mail: office@proslovakia.com.pl
Web:

Piotr Cebulski - prezes


Poľské internetové portály: