AKO SA STAŤ ČLENOM ?

Ak má Vaša spoločnosť sídlo na území Slovenskej republiky alebo Poľskej republiky, stačí vyplniť prihlášku za člena Slovensko-poľskej obchodnej komory a zaslať na adresu:

Slovensko-poľská obchodná komora
Hálkova 31
010 01 Žilina

PREČO SA STAŤ ČLENOM ?

Členovia Slovensko-poľskej obchodnej komory môžu bezplatne alebo za výhodnejších podmienok využívať poskytované služby.

  • Pomáhame podnikateľom, firmám, živnostníkom rozšíriť obchodné aktivity, ponuku služieb, tovarov na územie Poľskej republiky, ale aj na iné zahraničné trhy.
  • Realizujeme semináre, workshopy, konferencie, stretnutia s predstaviteľmi veľvyslanectiev.
  • Organizujeme obchodné misie a účasť na vybraných veľtrhoch a výstavách v Poľsku.
  • Zapájame sa do projektov Európskej únie medzi Slovenskom a Poľskom.
  • Poskytujeme kontaktné adresy, poradenstvo a konzultácie.
  • Chránime a podporuje záujmy svojich členov.
  • Zastupujeme záujmy firiem v Slovensko-poľskej medzivládnej komisii pre cezhraničnú spoluprácu.
  • Podporujeme prezentáciu Vašej spoločnosti.