Aktuálne

images/blog/blog2.png

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY, KTORÉ GDPR PRINÁŠA !

Seminár je určený pre malé a stredné podniky. Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená budú uvedené v prihláške (žiadosti). POTREBA ONLINE registrácie!
Registrujte sa na: 
https://goo.gl/forms/zeHSeYYVqWz4EDO13
Ukončenie registrácie: 11.6.2018 o 14:00 hod.

Miesto Podujatia : SOPK Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

KONZULTAČNÝ DEŇ S VEĽVYSLANKYŇOU KUBÁNSKEJ REPUBLIKY V SR

P. Veľvyslankyňa predstaví slovenským podnikateľom hospodárske prostredie Kuby, poskytne informácie o potenciálnej obchodnej spolupráci, najefektívnejšie formy vstupu na trh, investičné podmienky, špecifiká.
Možnosť osobne a individuálne prerokovať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na trhu, nové možnosti a príležitosti atď.
Viac info na pozvánke v prílohe.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

SUPER ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ V ROKU 2018

Účastníci seminára sa dozvedia, či majú nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by mohli získať financií a čo preto musia urobiť. Odborný seminár je vedený interaktívne, účastníci sa môžu pýtať a diskutovať už počas prednášky. Po prednáške je možnosť individuálnych konzultácií s lektorom.
Seminár je určený pre: ekonómov, R&D manažérov a výkonných riaditeľov podnikov, ktoré robia výskum, vývoj a inovácie vo všetkých priemyselných odvetviach, audítorov a daňových poradcov.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu