Aktuálne

images/uploads/1834For Industry.jpg

Medzinárodný priemyselný veľtrh FOR INDUSTRY v Prahe

17. Medzinárodný priemyselný veľtrh sa uskutoční 15. - 18.5.2018 v Prahe pod jednotnou značkou ,,For Industry,, pokrýva viacero priemyselných odborov: strojárenstvo (hlavne obrábanie, tvárnenie, nástroje, oleje, kvapaliny, mazivá, CAD/CAM systémy pre stroje), povrchové úpravy, energetiku, elektrotechniku, logistiku, zváranie.  Súbežne s veľtrhom sa koná 2. ročník ponuky pracovných pozícií v priemyselných odboroch FOR JOBS s cieľovou skupinou návštevníkov a študentov SŠ a VŠ. (www.forjobs.cz). Je výbornou príležitosťou pre nájdenie pracovníkov aj pre slovenské firmy.  Uzávierka 28.2.2018. Viac info v prílohe.

Miesto Podujatia : Praha

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

AKO SI ZABEZPEČIŤ DODÁVATEĽSKÉ A ODBERATEĽSKÉ RIZIKÁ

Cieľom seminára je získanie informácií o možnostiach zabezpečenia dodávateľských a odberateľských rizík. Získanie komplexných informácií súvisiacich s používaním bankových platobných a zabezpečovacích nástrojov v obchodnom vzťahu.  Kedy je vhodné jednotlivé bankové nástroje použiť.  Na čo je potrebné si dať pozor pri použití jednotlivých bankových nástrojov z pohľadu dodávateľa a odberateľa.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

MODULOVÝ KURZ ZLZ SR - Logistika

Modulové kurzy Zväzu logistiky a zasielateľstva SR v rozsahu 8-10 vyučovacích hodín - Žilina, Bratislava, Košice. Zameranie: doprava, logistika, colné postupy, preprava tovaru, atď. Viac informácií nájdete v prílohe.  Kontakt: ZLZ SR, T: 02-5249 1764, zlz@zlz.sk, www.zlz.sk

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/uploads/1743Team.png

START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP - AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?

Program - klikni na obrázok. Cieľom workshopu je podpora a možnosti nadviazania medzinárodnej spolupráce Start-upov a firiem v krajinách V4, ktoré prinášajú alebo hľadajú inovácie a inovatívne riešenia. Nadväzovanie kontaktov, nové partnerstvá. Vznik jedinečnej bezplatnej databázy Start-upov, firiem MSP, MVO, ľudí s nápadmi, študentov, inštitúcií a pod. v rámci V4.  Bezplatná registrácia do databázy !
Využite možnosť a zaregistrujte sa včas !!!   Info: 041-7235 102, zahrza@za.scci.sk

Miesto Podujatia : Banka Žilina, Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu