Aktuality

Obchodné komory SR, ČR a PR podpísali 30. marca 2023 memorandum na podporu výstavby diaľnic v SR

Memorandum, požaduje urýchlené začatie výstavby na úsekoch D3/E75 Žilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto a R3 Martin – Rakovo. Zdôrazňujú v ňom, že diaľnica D3 je súčasťou európskeho dopravného koridoru z Baltu na Jadran a patrí do základnej siete Európskej únie (EÚ) TEN-T.

Podpis Memoranda k D3 R3 30_3_2023

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Predseda SPOK Stanislav Kučírek a R. Pyljajev, riaditeľ Karpatskej platformy 27.02.2023 v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci predovšetkým v oblasti zelených technológií.

Podpis memoranda o spolupraci Karpatska platforma 27_2_2023

SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE K 30. VÝROČIU VZNIKU SR A ČR

Dňa 10. februára 2023 sa vo varšavskom hoteli Polonia uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a Českej republiky. Účastníkmi boli aj predstavitelia slovenskej hospodárskej komunity v Poľsku.

Slavnostne zhromazdenie k 30. vyrociu vzniku SR a CR

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEDZI SPOK, ŽRK SOPK A OPK KRAKOV

14.12.2022 bolo podpísané Memorandum o spolupráci čo otvára ďalšie možnosti k rozvoju bilaterálnych a obchodných vzťahov medzi prihraničnými regiónmi Slovenska a Poľska.
Podpis Memoranda o spolupraci SPOK a IPH Krakow 14_12_2022 Krakow

VIANOČNÉ STRETNUTIE SLOVÁKOV A ČECHOV

13.12.2022 sa v Krakove uskutočnilo vianočné stretnutie Slovákov a Čechov pod organizačným patronátom Poľsko-slovenskej obchodnej komory v Krakove a spoločnosti V4 Group. Podujatie svojou účasťou podporili Z. Ščepánová, ekonomický diplomat SR vo Varšave a T. Kašaj, Generálny konzul SR v Krakove.
Stretnutie podnikatelov Slovenska polska 13_12_2022 Krakow

REGIONÁLNE PORADENSKÉ CENTRUM MIRRI SR V ŽILINE

08.12.2022 bo v Žiline otvorené regionálne poradenské centrum MIRRI SR. Vytvorenie siete regionálnych centier MIRRI SR, otvorenie detašovaného pracoviska v Žiline. Pomôže táto aktivita Slovensku z pozície posledného pri čerpaní eurofondov ? (Poľsko je naopak na líderskej pozícii).
Otvorenie MIRRI Zilina 8_12_2022


SPOK zorganizovala ďalšiu TLAČOVÚ KONFERENCIU k dopravnej situácii v Žilinskom kraji

Slovensko-poľská obchodná komora podporuje urýchlenú výstavbu D1 v úseku Martin - Ružomberok (napojenie R3: Krakow - Trstená - Banská Bystrica - Budapešť) pri zachovaní jedinečnej zásobárne pitnej vody v masíve Veľkej Fatry. Dňa 24.11.2022 sa konala tlačová konferencia v Martine k problémom envirovýnimky a jej dopadom pri výstavbe diaľnice D1 v uvedenom úseku ...
Tlacova konferencia 24_11_2022


Neformálne pracovné stretnutie na GK v Krakove

Dna 14.11.2022 sa konalo na Generálnom konzuláte v Krakove neformálne pracovné stretnutie Slovensko-poľskej obchodnej komory a Poľsko-slovenskej obchodnej komory s p. veľvyslankyňou SR vo Varšave, ekonomickým diplomatom SR vo Varšave, generálnym konzulom SR v Krakove. 

V Pezinku zasadala slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

V dňoch 27. – 28. októbra 2022 sa uskutočnilo v Pezinku 24. zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Uvítali sme možnosť zapojenia sa hospodárskych komôr (SPOK, www.spok.sk a SOPK, www.sopk.sk) do príprav Protokolu 24. zasadnutia Slovensko-poľskej medzivládnej komisie - konkrétne v kapitolách ,,Doprava,,  a ,,Rôzne,,. Tak ako je nemyslitelné v 21. storočí mať ekonomický život bez energií (viď v súčastnosti chybnými či neprofesionálnymi  rozhodnutiami v nedavnej minulosti či už celej EÚ, resp. niektorých jej členov preukazujúca sa energetická kríza), rovnako tak je pre nás veľmi silné hospodárstvo obmedzujúca "dopravná kríza" na slovensko - poľskom pohraničí (samozrejme, že slabá dopravná priechodnosť SK/PL hranice je obmedzujúcim faktorom nielen ekonomiky, ale i celej spoločnosti, životného prostredia a v súčastnosti i bezpečnosti). Na tieto témy upozorńuje zmienka našich komôr v kapitole ,,Rôzne,, o Karpatskom protokole/Karpatskej stratégií.

Protokol: Protokol z 24. zasadnutia SK_PL medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

Viac info: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=v-pezinku-zasadala-slovensko-polska-medzivladna-komisia-pre-cezhranicnu-spolupracu