Aktuality

XIX. SLOVENSKO-POĽSKÉ HOPODÁRSKE FÓRUM

6. októbra 2021 sa konalo v Poprade XIX. Slovensko-poľské hospodárske fórum. Panelové témy (vid program) si kládli za cieľ posunúť sa v chronických témach ako doprava či cestovný ruch, ale tiež prediskutovať kovidové ponaučenia v hospodárskej sfére a postkovidový rozvoj a pripravenosť na neho.
Slovensko-poľská hospodárska výmena zaznamenala za minulý rok hodnotu 10 mld € (nárast skoro 20%), a v prvom polroku 2021 už prekročila 6 mld €. Samotne Poľsko pokračuje v impozantnom ekonomickom raste, a zúročuje svoju reformnú a predvídateľnú ekonomickú politiku. Z niekdajšieho európskeho lídra v predaji uhlia, potom nábytku je dnes Poľsko lídrom v predaji lítiových batérií a európsky nárast v ďalších najmodernejších segmentoch ekonomiky pokračuje. PL export (80% do krajín EÚ a UK) zaznamenal rast aj v roku 2020 (239,9 mld €), a za prvý polrok 2021 vzrástol o 23%. (Pripomínam, že Poľská ekonomika bola jedinou ekonomikou EÚ v krízových rokoch 2008/2009, ktorá neupadla do mínusovej bilancie). Samozrejme s takouto bilanciou si Poľsko môže postupne naplniť ambície stať sa lídrom (nielen ekonomickým) vo východnej časti dnešnej EÚ/resp. Európy. Hospodárskeho fóra sa aktívne zúčastnil aj predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory. Program a foto v prílohe.
Program HF 2021
SK_PL hospodarske forum _ fotogaleria

SPOK PREZENTOVALA SVOJICH ČLENOV NA VEĽTRHU V BIELSKO-BIALA

Slovensko-poľská obchodná komora sa 24.9.2021 zúčastnila na 58. Stavebnom veľtrhu v Bielsko-Biala ,,JESEŇ 2021,, a 23. Veľtrhu vykurovacej techniky ,,INSTAL SYSTEM,, kde prezentovala svojich členov. Tohtoročné jesenné vydanie veľtrhu bolo jedinečné, ponuka veľtrhu bola veľmi široká a atraktívna pre návštevníkov. Vďaka tomu mali návštevníci veľké možnosti nájsť zaujímavé výrobky a nové kontakty a veľtrh získal od návštevníkov veľtrhu mnoho pozitívnych názorov. Zároveň vás pozývame na pokračovanie propagácie vašej spoločnosti a získavanie obchodných kontaktov v regióne južného Poľska a v cezhraničnom regióne na 59. medzinárodnom stavebnom veľtrhu „Twój Dom 2022“, ktorý sa bude konať 11. - 13. marca 2022.

PREDSEDA SPOK NA EKONOMICKOM FÓRE V POĽSKOM KARPACZI

V dňoch 07.-09.09.2021 sa uskutočnilo v poľskom Karpaczi už XXX. Ekonomické Fórum (pokračovateľ tohoto formátu z Krynice, nazývané aj malý Davos). Zúčastnilo sa ho vyše tritisíc hostí z najrôznejších branží hospodárstva, vedy, výskumu ale i vládnej a regionálnej politiky Európy - najviac našej strednej.
V 22 panelových diskusiách vystúpili vyše dve stovky prednášajúcich. Samozrejme najviac informácií, úvah, názorov odznelo v osobných rozhovoroch. Žijeme v prelomových časoch, a to nielen EÚ. EÚ, ako únia štátov vytvorená ako voľná ekonomická zóna, prvýkrát disponuje úplne inými finančnými nástrojmi ako doteraz. Jednotlivé vlády, ale i celkový bruselský manažment, sú vystavené komplikovanému programu reštartu hospodárskych činností v postcovidovom čase. 750 mld Plánu Obnovy sú iba začiatkom. Ak sa to cele podarí, potom budeme takéto nástroje vo vybraných branžiach používať často, a možno nastálo. Preto sú tak dôležité vízie, stratégie a následne nástroje, modely na ich riešenia. Preto pri tak multi-spektrálnom zastúpení tém (od energetiky až po kybernetickú bezpečnosť, od Karpatského dohovoru až po vodíkový autobus Solaris) treba byť. A počúvať a diskutovať. Zo slovenských vládnych činiteľov bol prítomný iba minister dopravy a výstavby A. Doležal. Z profesných združení, odborných inštitúcií pár (doslova). Z médií som nezachytil nikoho...
Opäť jedna premárnená príležitosť.

Foto Podpis Memoranda k Via Carpatia


VEĽTRH POLAGRA 2021

V dňoch 4.-6. októbra 2021 sa v rámci Medzinárodných veľtrhov Poznaň uskutoční jedno z kľúčových podujatí v odvetví potravinárstva a sektora HoReCa, podujatie s medzinárodným významom a reputáciou, ktoré je príležitosťou aj pre slovenské subjekty. Či už vystavovať, alebo sa len inšpirovať, v každom prípade získať nové kontakty, alebo dať o sebe vedieť a rozšíriť svoj biznis. Zároveň s veľtrhom POLAGRA sa bude konať Medzinárodný veľtrh baliacej techniky a označovania TAROPAK. Téma úzko spojená práve s potravinami a ich marketingom a predajom. Bližšie informácie o veľtrhu a sprievodnom programe sú k dispozícii na uvedených linkoch:
https://polagra.pl/pl/
https://www.taropak.pl/pl


STRETNUTIE KHK ZLÍNSKEHO KRAJE a KHK MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S SOPK ŽILINA, SOPK PREŠOV A SPOK

Dňa 11.8.2021 sa uskutočnilo v Žiline stretnutie zástupcov KHK Zlínskeho kraje a KHK Moravskoslezského kraje s predstaviteľmi SOPK Žilina a Prešov a SPOK. Hlavnou témou bolo informovať "z prvej ruky" (p. Hrobák, p. Kučírek) o Iniciatíve hospodárskych komôr Poľska a Slovenska, pilotnom projekte Korona Karpát a postupnom pretváraní makroregiónu pozdĺž PL/SK/CZ hranice v kontúrach Karpatského dohovoru (výhľadovo Karpatskej stratégie).
Závery:
- nadviazaná spolupráca, výmena a koordinácia informácií boli s veľkou vďakou prijaté
- k plánovanej účasti  (p. Hrobák, p. Kučírek) na Ekonomickom fóre v Karpaczi (aktivita Karpatsky dohovor, organizovaný bývalým marszalkom p. Kuchczynskim) sa pokúsia pridať k silnému zastúpeniu dotknutých poľských komôr aj kolegovia z Moravy.


EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV: CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA V POPREDÍ POLITICKEJ AGENDY EÚ

Zdroj: ZMOS
Európsky výbor regiónov v poslednom období poukazuje na význam cezhraničnej spolupráce v budúcej integrácii EÚ. Pri tejto príležitosti zorganizoval Konferenciu o budúcnosti cezhraničnej spolupráce a na poslednom plenárnom zasadnutí prijal uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce s cieľom podporiť diskusie o tejto téme v rámci dvojročného projektu EÚ „Konferencia o budúcnosti EÚ“.
Celý článok: https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-cezhranicna-spolupraca-v-popredi-politickej-agendy-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

STANOVISKO K MOMENTÁLNEJ A VÝHĽADOVEJ SITUÁCII V DOPRAVNEJ CEZHRANIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRE V SR

Dňa 28.6.2021 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR stretnutie predsedu vlády s predstaviteľmi zahraničných obchodných komôr na Slovensku. Stretnutie inicioval predseda vlády SR Eduard Heger. Pán premiér požiadal Slovensko-poľskú obchodnú komoru o písomné stanovisko k momentálnej a výhľadovej situácii v dopravnej cezhraničnej infraštruktúre. Stanovisko sme predložili vo forme dvoch listov: 
Hraničný prechod Muszynka Kurov
Situačná informácia k výstavbe diaľnic v SR
Stanovisko spracoval Výbor pre dopravnú infraštruktúru a logistiku pri Slovensko-poľskej obchodnej komore

DNI POĽSKEJ KULTÚRY V ŽILINE a 1. STRETNUTIE ŽIEN PODNIKATELIEK z PR, SR a ČR

Slovensko-poľská obchodná komora sa zúčastnila s výstavným stánkom na Dňoch poľskej kultúry v Žiline a 1. Stretnutí podnikateliek z Poľska, Česka a Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 24.7.2021 v Budatíne. Slovensko-poľská obchodná komora prezentovala svojich členov a aktivity vo vlastnom stánku. 
Foto v prílohe.  Dni Polskej kultury v ZA

STRETNUTIE PREDSEDU SPOK A PODPREDSEDU PRK SOPK S POĽSKÝM VICEPREMIÉROM J. GOWINOM

Dňa 16.07.2021 sa predstavitelia signatárov za slovenskú stranu (J.Hrobák, S. Kučírek) a poľskú stranu (P. Kukla) zúčastnili spolu s poľskými partnermi v Grodku nad Dunajcem stretnutia s poľským vicepremiérom J. Gowinom. 
Cieľom stretnutia bolo predstaviť rozpracovanosť jednotlivých krokov smerom 
- na európsku úroveň (EUROCHAMBERS, hospodárske komory signatárskych krajín Karpatského dohovoru) ako i 
- na vládnu uroveň za slovenskú stranu, respektíve poľskú stranu = spoločný oficiálny list predsedov hospodárskych komôr Poľska a Slovenska na premiérov oboch krajín s cieľom určenia národných koordinátorov za Poľskú republiku a Slovenskú republiku pre celý makroekonomický región pozdĺž slovensko-poľskej hranice (s pilotným projektom KORUNA KARPÁT pre súčasný Karpatský dohovor - výhľadovo Karpatskú stratégiu). 
Na poľskej strane sa problematikou zaoberá na vládnej urovni práve pán vicepremiér Gowin, na slovenskej zatiaľ ešte musíme čakať na vyjadrenie stanoviska. 
Logickým nástupným krokom je prizvanie k spolupráci českých partnerov: Moravsko-slezsky kraj a  Zlínsky kraj.
Zároveň sme uvítali predloženie návrhu pánom Davidom Lasekom (z teamu pana Mareka Kuchcinskieho, bývaleho marszalka Sejmu) o vytvorení spoločnej značky celého tohoto rozvíjajúceho sa procesu, a zobrali na vedomie, ze tohtoročná "Krynica" sa neuskutoční (bývalé Economic Forum Krynica, tohoročne pripravované stretnutie práve ku Karpatskému dohovoru) https://sadeczanin.info/gospodarka/polskie-radio-24-marszalek-malopolski-w-ogniu-krytyki-chodzi-o-krynica-summit