Aktuality

Odpovede na otázky týkajúce sa povinnosti registrácie na DPH zahraničnej spoločnosti na Slovensku

SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA BRATISLAVA 2019

Firmy zaregistrované v termíne  do 31.8.2019, budú mať zľavu z účastníckeho poplatku vo výške 20% !!! Pri registrácii je nutné použiť zľavový kód L3MSB20. Viac na: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-bratislava-2019


ŽIADOSŤ OBCHODNÝCH KOMôR PôSOBIACICH V POHRANIČÍ

Žiadosť - návrh Obchodných komôr pôsobiacich v pohraničí Poľskej a Slovenskej republiky Predsedovi vlády SR a Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja o zriadenie cestného hraničného priechodu bez obmedzenia MYSZYNKA - KUROV ako dočasné riešenie bola podpísaná 31.5.2019
Signovaný návrh - hraničný kamiónový priechod

NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, Jún 2019

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Jún 2019 Tlačová informácia - ekonomika

SPOK participovala na Podnikateľskom fóre V4 & Rakúsko vo Vígľaši

Podnikateľské fórum sa uskutočnilo 30.4.2019 vo Vígľaši, zúčastnilo sa viac ako 40 spoločností z krajín: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko. Cieľom bolo podporiť rozvoj vzájomných obchodných vzťahov vo vybraných priemyselných odvetviach: strojárstvo, automobilový priemysel, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo, energetika a potravinársky priemysel. V priebehu jedného dňa absolvovali podnikateľské subjekty viac ako 200 bilaterálnych rokovaní s potenciálnymi obchodnými partnermi, s ktorými si mohli vymeniť skúsenosti z praxe, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty. Stretnutia sa atívne zúčastnila aj obchodná radkyňa SR vo Varšave pani Zuzana Ščepánová. Aktivitu realizovala agentúra SARIO v rámci Národného projektu ,,Podpora internacionalizácie MSP,,.

NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, apríl 2019

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Apríl 2019 Tlačová informácia - ekonomika

UDELENIE ČESTNÉHO UZNANIA RIG KATOWICE ZA DLHODUBU SPOLUPRÁCU

12.3.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora udelila ,,Čestné uznanie,, pánovi Tadeuszovi Donocikovi, honorárnemu predsedovi Regionálnej hospodárskej komory Katowice, za dlhodobý rozvoj vzájomných vzťahov a stabilnú spoluprácu. RIG Katowice mnoho rokov spolupracuje s SOPK a Slovensko-poľskou obchodnou komorou pri rozvoji nových obchodných vzťahov medzi podnikateľmi.

SK ROUTE 66 ... CESTA, KTORÁ SPÁJA...

Projekt SK Route 66 - príležitosť pre rozvoj našich krajov, miest a obcí.
Prečítajte si zaujímavý článok Prezidenta Slovenskej asociácie Route 66 Dr. Juraja Smrečana o slovenskej a európskej Route 66.
SK Route 66 Cesta, ktorá spája...