Aktuality

ŽIADOSŤ OBCHODNÝCH KOMôR PôSOBIACICH V POHRANIČÍ

Žiadosť - návrh Obchodných komôr pôsobiacich v pohraničí Poľskej a Slovenskej republiky Predsedovi vlády SR a Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja o zriadenie cestného hraničného priechodu bez obmedzenia MYSZYNKA - KUROV ako dočasné riešenie bola podpísaná 31.5.2019
Signovaný návrh - hraničný kamiónový priechod

NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, Jún 2019

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Jún 2019 Tlačová informácia - ekonomika

SPOK participovala na Podnikateľskom fóre V4 & Rakúsko vo Vígľaši

Podnikateľské fórum sa uskutočnilo 30.4.2019 vo Vígľaši, zúčastnilo sa viac ako 40 spoločností z krajín: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko. Cieľom bolo podporiť rozvoj vzájomných obchodných vzťahov vo vybraných priemyselných odvetviach: strojárstvo, automobilový priemysel, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo, energetika a potravinársky priemysel. V priebehu jedného dňa absolvovali podnikateľské subjekty viac ako 200 bilaterálnych rokovaní s potenciálnymi obchodnými partnermi, s ktorými si mohli vymeniť skúsenosti z praxe, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty. Stretnutia sa atívne zúčastnila aj obchodná radkyňa SR vo Varšave pani Zuzana Ščepánová. Aktivitu realizovala agentúra SARIO v rámci Národného projektu ,,Podpora internacionalizácie MSP,,.

NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, apríl 2019

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Apríl 2019 Tlačová informácia - ekonomika

UDELENIE ČESTNÉHO UZNANIA RIG KATOWICE ZA DLHODUBU SPOLUPRÁCU

12.3.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora udelila ,,Čestné uznanie,, pánovi Tadeuszovi Donocikovi, honorárnemu predsedovi Regionálnej hospodárskej komory Katowice, za dlhodobý rozvoj vzájomných vzťahov a stabilnú spoluprácu. RIG Katowice mnoho rokov spolupracuje s SOPK a Slovensko-poľskou obchodnou komorou pri rozvoji nových obchodných vzťahov medzi podnikateľmi.

SK ROUTE 66 ... CESTA, KTORÁ SPÁJA...

Projekt SK Route 66 - príležitosť pre rozvoj našich krajov, miest a obcí.
Prečítajte si zaujímavý článok Prezidenta Slovenskej asociácie Route 66 Dr. Juraja Smrečana o slovenskej a európskej Route 66.
SK Route 66 Cesta, ktorá spája...

Príbeh úspešnej slovenskej firmy GreenWay Infrastructure s.r.o. a súčasný rozvoj na poľskom trhu

Spoločnosť GreenWay Polska Sp.z o.o. so sídlom v meste Gdynia, začala svoju činnosť na poľskom trhu v roku 2016. Za veľmi krátku dobu sa stala významným prevádzkovateľom siete nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v tomto teritóriu. Začiatkom októbra 2018 prevádzkovala 73 rýchlonabíjacích staníc, čo je viac než päťdesiat percentný podiel v rámci celého Poľska. Okrem budovania vlastnej siete sa spoločnosti darí  rozširovať spoluprácu s partnermi, ktorí už majú nabíjacie stanice vybudované, napríklad spoločnosť IKEA. Rozširovanie siete a nárast aktívnych klientov vedie k neustálemu rastu počtu nabíjaní. V zvyšovaní kvality služieb a počtu nabíjacích staníc GreenWay Polska pokračuje aj v roku 2019. 12. marca 2019 udelila Slovensko-poľská obchodná komora ocenenie tejto spoločnosti za mimoriadne úspešný štart v podnikaní a kontinuálny rast na poľskom trhu. Viac o spoločnosti sa dozviete na www.greenway.sk


NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, február 2019

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Február 2019 Tlačová informácia - ekonomika