Aktuality

SPOK zorganizovala ďalšiu TLAČOVÚ KONFERENCIU k dopravnej situácii v Žilinskom kraji

Slovensko-poľská obchodná komora podporuje urýchlenú výstavbu D1 v úseku Martin - Ružomberok (napojenie R3: Krakow - Trstená - Banská Bystrica - Budapešť) pri zachovaní jedinečnej zásobárne pitnej vody v masíve Veľkej Fatry. Dňa 24.11.2022 sa konala tlačová konferencia v Martine k problémom envirovýnimky a jej dopadom pri výstavbe diaľnice D1 v uvedenom úseku ...
Tlacova konferencia 24_11_2022


PRACOVNÝ OBED SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MH SR

Predseda SPOK Stanislav Kučírek sa 22.11.2022 zúčastnil pracovného obeda zástupcov najväčších poľských spoločnosti pôsobiacich na slovenskom trhu a priateľov poľsko-slovenskej hospodárskej spolupráce so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pánom Petrom Švecom. Podujatie otvoril veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave Krzysztof Strzałka.
Zo strany Slovensko-poľskej obchodnej komory boli konzultované nasledovné témy:
Investičná spolupráca Slovenska a Poľska pri obnove Ukrajiny (ZSPS),
Predsedníctvo SR vo V4 a možnosti spoločného postupu krajín V4 na zahraničných trhoch (Rada exportérov),
Zahraničný obchod a možnosti jeho podpory zo strany obchodných zástupcov (MZV).

Stretnutie so štátnym tajomníkom MH SR 22_11_2022


Neformálne pracovné stretnutie na GK v Krakove

Dna 14.11.2022 sa konalo na Generálnom konzuláte v Krakove neformálne pracovné stretnutie Slovensko-poľskej obchodnej komory a Poľsko-slovenskej obchodnej komory s p. veľvyslankyňou SR vo Varšave, ekonomickým diplomatom SR vo Varšave, generálnym konzulom SR v Krakove. 

V Pezinku zasadala slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

V dňoch 27. – 28. októbra 2022 sa uskutočnilo v Pezinku 24. zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Uvítali sme možnosť zapojenia sa hospodárskych komôr (SPOK, www.spok.sk a SOPK, www.sopk.sk) do príprav Protokolu 24. zasadnutia Slovensko-poľskej medzivládnej komisie - konkrétne v kapitolách ,,Doprava,,  a ,,Rôzne,,. Tak ako je nemyslitelné v 21. storočí mať ekonomický život bez energií (viď v súčastnosti chybnými či neprofesionálnymi  rozhodnutiami v nedavnej minulosti či už celej EÚ, resp. niektorých jej členov preukazujúca sa energetická kríza), rovnako tak je pre nás veľmi silné hospodárstvo obmedzujúca "dopravná kríza" na slovensko - poľskom pohraničí (samozrejme, že slabá dopravná priechodnosť SK/PL hranice je obmedzujúcim faktorom nielen ekonomiky, ale i celej spoločnosti, životného prostredia a v súčastnosti i bezpečnosti). Na tieto témy upozorńuje zmienka našich komôr v kapitole ,,Rôzne,, o Karpatskom protokole/Karpatskej stratégií.

Protokol: Protokol z 24. zasadnutia SK_PL medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

Viac info: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=v-pezinku-zasadala-slovensko-polska-medzivladna-komisia-pre-cezhranicnu-spolupracu


Nové veľkokapacitné logistické centrum

Česká pošta s.p. otvorila nové logistické veľkokapacitné centrum v Ostrave-Mošnove. Vzhľadom k blízkosti slovenských a poľských hraníc sa firmám otvára príležitosť  využívať služby tohto centra pri realizácii svojich obchodných kontraktov.
Logistické centrum Ostrava_Mošnov

KONFERENCIA VISEGRAD4BUSINESS

13.10.2022 sa v Bratislave konalo obchodné fórum pre všetky 4 členské krajiny Vyšehradskej štvorky, na ktorom sa pod jednou strechou diskutovalo o aktuálnych témach týkajúcich sa podnikania a priemyslu. Slovensko-poľská obchodná komora, ako partner Rady exportérov Slovenska, bola zastúpená predsedom Stanislavom Kučírkom. Viac o samotnom podujatí sa dozviete na: www.visegrad4business.eu
VISEGRAD4BUSINESS 13_10_2022


NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, Október 2022

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave.
Október 2022 Tlačová informácia - ekonomika

Výročný kongres Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 25_10_2022

Kongresu sa na pozvanie prezidenta ZSPS - P. Kováčika zúčastnil predseda SPOK - S. Kučírek. Predseda SPOK informoval Prezídium ZSPS, ako ďaleko sú poľské - predovšetkým stavebné firmy v konkrétnych krokoch prípravy (pomimo vládne iniciatívy PL) vstupu na ukrajinský trh pri pláne obnovy (Zmluva o spolupráci medzi Komorami malých a stredných podnikateľov z mája 2022, Lvovská a Ternopoľská oblasť - otváranie kancelárií na úrovni vojvodstiev a pod.). Článok v prílohe.
Zasadnutie Zväzu stavebnych podnikatelov 25_10_2022

31. ročník Európskeho ekonomického fóra v Karpaczi

V dňoch 06. - 08.09. sa konal v poľskom Karpaczi uz 31.ročník Európskeho ekonomického fóra, nazývaný aj ako Davos východu (www.forum-ekonomiczne.plwww.eec.pl). Organizátori opäť potvrdili svoju profesionalitu a skúsenosť. Zúčastnilo sa okolo 5 tisíc ľudí, 300 panelisov - z toho 14 zo Slovenska (autor bol účastníkom v paneli AKO PODPOROVAŤ PODNIKANIE). 
Hľadať odpovede na mnohé oprávnené otázky - a práve v ekonomike - v dnešnom rozkolísanom svete (kríza energetická, postpandemická, geopolitická atď., k tomu prudká inflácia) nie je jednoduchá. Občas sa zdá, že až nemožné. Podnikateľský sektor si ale nakoniec vždy poradil, lebo musel. A to aj navzdory stále narastajúcemu tlaku neraz neodborných politických zásahov. Podľa mňa asi v súčastnosti už ani ten najreprezentatívnejší kongres nevie plne reflektovať konkrétne výzvy reálneho sveta. A zrejme sa to ani od neho neočakáva. A teda? Očakáva sa - byť v dianí, vstúpiť do diskusií, komunikovať a prezentovať svoje pozície, záujmy, stratégie...
Aj preto sú každoročne prítomní na EEC premiéri, ministri, najvyšší predstavitelia najrôznejších odborných, vedeckých, edukačných, spoločenských inštitúcií a samozrejme medií.
Za Slovensko neboli. Mediálne pokrytie nulové.
Takže nebol nijaký dôvod aby vo vlajkovom poli zúčastnených krajín, ba ani V4, bolo vidno aj Slovensko. škoda. Veľká škoda.
 
Stanislav Kučírek
SPOK, predseda