Aktuality

HN BIZNIS FÓRUM POĽSKO - SLOVENSKO 2024

28.5.2024 sa v Bratislave uskutočnil III. Ročník HN BIZNIS FÓRUM POĽSKO - SLOVENSKO
Veľký záujem podnikateľov je dôkazom rýchleho rozvoja obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.

HN Biznis forum Polsko_Slovensko 28_5_2024

Záujem podnikateľov presadiť sa na poľskom trhu rastie

23. mája 2024 pripravila Žilinská regionálna komora SOPK v spolupráci so Slovensko-poľskou obchodnou komorou, spoločnosťou V4Group seminár pre podnikateľov „PODNIKAJ V POĽSKU - DOING BUSINESS IN POLAND“. Záštitu nad seminárom prevzala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľsku pani Andrea Elscheková-Matisová. Účelom seminára bolo predstaviť slovenským podnikateľom podmienky podnikania v Poľsku, poukázať na rozdiely, ktoré sa pri podnikaní v Poľsku oplatí poznať,  predstaviť možnosti, ktoré trh ponúka. Poľský trh je 8x väčší ako slovenský. Skúsení lektori vychádzali z praktických poznatkov a dlhoročných skúseností pri špecializácii na poskytovanie právnych služieb zahraničným subjektom v Poľsku, najmä z Českej republiky a Slovenska. Svoj program pre podnikateľov odprezentovala tiež spoločnosť AKCENTA CZ a.s.

BLAHOŽELÁME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Slovensko-poľská obchodná komora želá všetko len to najlepšie k životnému jubileu 80 rokov dlhoročnému partnerovi - Piotrovi Cebulskému, predsedovi Poľsko-slovenskej obchodnej komory v Krakove. Ďakujeme za dlhoročné partnerstvo a podporu, želáme veľa zdravia a ešte mnoho spoločných projektov. 

Publikácia Slovenské stopy v Poľsku od p. Andrey Elschekovej Matisovej

V krátkej dobe (po 10.05.2024) bude slávnostne a oficiálne odpromovanie publikácie pani veľvyslankyne SR v Poľsku Andrey Elschekovej Matisovej, pravdepodobne v Bratislave.

Poľská spoločnosť Allegro prichádza na Slovensko

Ďalšia veľká poľská spoločnosť prichádza na Slovensko a posilňuje väzby medzi oboma krajinami a ekonomikami. Allegro ponúka možnosť nakupovať prostredníctvom novej platformy, je najväčším trhoviskom s európskym pôvodom. Spoločnosť sa rozhodla nedávno vstúpiť na slovenský trh. Zákazníkom ponúka množstvo sortimentu za nízke ceny.

SEMINÁR PODNIKAJME NA SLOVENSKU - NA TROJMEDZÍ KRAJÍN

29.2.2024 sa v poľskej obci Istena uskutičnil seminár Podnikanie na Slovensku. Viac info v článku v prílohe. 

Seminár PODNIKANIE NA SLOVENSKU 29_2_2024 Istebna

TRI KRAJE SR, PR, ČR PODPÍSALI VYHLÁSENIE O SPOLUPRÁCI

Signatármi Spoločného vyhlásenia o spolupráci boli Erika Jurinová - predsedníčka ŽSK, Jakub Chełstowski - maršálek Sliezskeho vojvodstva a Ján Krkoška – hejtman Moravskoslezského kraja. Partnerské regióny v Spoločnom vyhlásení deklarujú zámer ďalšieho upevňovania kontaktov v rámci rozvoja spolupráce medzi tromi partnerskými regiónmi. Slávnostného podpisovania sa zúčastnili veľvyslanci všetkých troch krajín ako aj blízki partneri regionálnych samospráv či zástupcovia podnikateľských subjektov. Viac v článku v prílohe. 

Podpis Vyhlásenia o spolupráci krajov 28_2_2024


Udelenie ocenenia SPOK za rok 2022 spoločnosti URANPRES spol. s r.o.

Slovensko-poľská obchodná komora udelila za rok 2022 ocenenie spoločnosti Uranpres spol. s r.o.  za výnimočný výkon v mimoriadne zložitých podmienkach výstavby tunelov na poľskej diaľnici S1 - Węgierska Górka. 

Odovzdanie ocenenia SPOK spolocnosti URANPRES spol sro 6_2_2024

Účasť predsedu a podpredsedu SPOK na XXI. Slovensko-poľskom hospodárskom fóre

XXI. Slovensko-poľské hospodárske fórum sa konalo 21. novembra 2023 v Spišskej Novej Vsi pod záštitou veľvyslanectiev za účasti pani Veľvyslankyne Andrey Elschekovej Matisovej (Veľvyslanectvo SR vo Varšave) a pána Veľvyslanca Macieja Ruczaja (Veľvyslanectvo PR v Bratislave). Na fóre sa aktívne zúčastnil aj predseda a podpredseda Slovensko-poľskej obchodnej komory. 

XXI. Slovensko-poľské hospodárske forum 2023 program
Príhovor veľvyslankyne SR v Poľsku