Aktuality

Tak blízko a tak ďaleko... na infraštruktúre záleží

09.08.2023, Pravda, Strana 25, Andrea Elscheková Matisová, Rubrika: Názory
depeša
Poľsko sa hospodárskou výkonnosťou radí medzi najúspešnejšie štáty strednej Európy. Aj v rámci krajín Vyšehradskej štvorky si za ostatných päť rokov pripisuje najväčší pokrok. Pod úspech sa podpisujú aj masívne investície do infraštruktúry.

Celý článok Tak blízko a tak ďaleko... na infraštruktúre záleží)


Slovensko sa chce učiť od Poľska, ako lepšie čerpať eurofondy

Minister investícií Peter Balík podpísal vo Varšave 27.7.2023 memorandum o spolupráci s partnerským Ministerstvom rozvojových fondov a regionálnej politiky Poľska. Vzájomnou podporou a výmenou skúseností s Poľskom chce Slovensko zlepšiť svoju schopnosť využívať peniaze z Európskej únie. Zdroj: SITA

https://sita.sk/slovensko-sa-chce-ucit-od-polska-ako-lepsie-cerpat-eurofondy-podla-balika-ide-hlavne-o-tri-dolezite-oblasti/

ZOSUMARIZOVANÉ PODKLADY O PRÍPRAVÁCH POĽSKA NA UKRAJINSKÉ TERITÓRIUM

Poľsko pripravilo a realizuje komplex premyslených krokov a opatrení, ktoré maximálne zvyšujú šance pre zapojenie poľských firiem do obnovy Ukrajiny oproti iným krajinám. V otázke obnovy Ukrajiny Poľsko postupuje predovšetkým po bilaterálnej línii s Ukrajinou a súčinnosť s medzinárodnými donormi je skôr komplementárna. Využíva existenciu štátnych firiem resp. firiem s účasťou štátu, ktoré už teraz „nasadzuje“ do niektorých projektov na Ukrajine.

Komplex opatrení a krokov Poľska na zapojenie sa do obnovy Ukrajiny

ŽILINSKÚ REGIONÁLNU KOMORU SOPK NAVŠTÍVIL VEĽVYSLANEC POĽSKEJ REPUBLIKY V SR

20. júla 2023 navštívil Žilinskú regionálnu komoru SOPK a Slovensko-poľskú obchodnú komoru Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Krzysztof Strzałka. Počas pracovnej diskusie boli spomenuté témy ako dobre sa rozvíjajúca cezhraničná regionálna spolupráca na úrovni miestnych samospráv i VÚC, personálna poradenská pomoc poľských partnerov pri čerpaní eurofondov, či chronické zaostávanie pri výstavbe dopravnej infraštruktúry zo slovenskej strany. So záujmom sa stretla čerstvo vydaná kniha „POĽSKO - SLOVENSKO Pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov“, ktorá nám bola predstavená a odovzdaná pánom veľvyslancom.
Počas stretnutia bolo pánom veľvyslancom odovzdané vyznamenanie ministra kultúry Poľskej republiky pánovi Waldemarovi Oszczędovi, dlhoročnému spolupracovníkovi bytčianskeho archívu, za jeho literárno-dokumentačný prínos k rozvoju poľsko-slovenských vzťahov.
Prijatie velvyslanca Polskej republiky v SR 20_7_2023

Nová spolupráca SPOK s významným výstaviskom v strednej Európe - EXPO KRAKOW

K  zmluvne zakotveným - a veľmi dobre pracujúcim partnerstvám Slovensko-poľskej obchodnej komory v Poľsku, ako napríklad s RIG Katowice (Regionalna Izba Gospodarcza), Izba Morska Gdynia či Nowosaczska (Nowy Sacz), pribudla z blízkeho Krakowa dňa 04.07.2023 novozakotvená spolupráca s EXPO Krakow/Targi w Krakowie. Slovensko tu má nevyužitý veľky potenciál nielen v oblasti špeciálnych trhových segmentov, ale i v konferenčnom a kongresovom portfóliu. A to nielen na trh poľský, ale i stredoeurópsky.
Veríme, že naši podnikatelia využijú túto jedinečnú príležitosť zúčastniť sa ako vystavovateľ alebo návštevník vysoko špecializovaných veľtrhov. V prípade záujmu o účasť ako vystavovateľ alebo návštevník neváhajte kontaktovať Slovensko-poľskú obchodnú komoru.

STRETNUTIE S MARŠÁLKOM SLIEZSKEHO VOJVODSTVA

1.6.2023 sa uskutočnilo výborné a dôležité stretnutie (+pracovných skupín 14.06. spolu aj s moravsko-slezským krajom) pre tieto tri regióny (cca 8 mil. obyvateľov). Nadregionálna spolupráca dostáva nový impulz od Poľska cez inovácie až po hospodársku spoluprácu (vrátane dopravy). Toto je veľmi dôležité aj pre udržanie témy Karpatská stratégia (momentálne oslabenej postojom vlády Rumunska i znovuotvoreným zahranično-politickým postojom vlády Poľska). Žilinský samosprávny kraj prizval na rokovanie ako logických a legitímnych predstaviteľov hospodárskej sféry ŽRK SOPK a SPOK.
Stretnutie s maršálkom Sliezskeho vojvodstva 1_6_2023


HN BIZNIS FÓRUM POĽSKO - SLOVENSKO

25.5.2023 sa v Bratislave uskutočnil II. Ročník HN BIZNIS FÓRUM POĽSKO - SLOVENSKO
Konferencia sa skladala z dvoch panelov:
Panel číslo 1: Analýza SWOT poľsko-slovenských hospodárskych vzťahov v širšom regionálnom kontexte
Panel číslo 2: Sektorová spolupráca – ako sme na tom boli minulý rok?
Podrobnejšie v prílohe.
HN Biznis forum Polsko_Slovensko 25_5_2023


Obchodné komory SR, ČR a PR podpísali 30. marca 2023 memorandum na podporu výstavby diaľnic v SR

Memorandum, požaduje urýchlené začatie výstavby na úsekoch D3/E75 Žilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto a R3 Martin – Rakovo. Zdôrazňujú v ňom, že diaľnica D3 je súčasťou európskeho dopravného koridoru z Baltu na Jadran a patrí do základnej siete Európskej únie (EÚ) TEN-T.

Podpis deklarácie k D3 R3 30_3_2023

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Predseda SPOK Stanislav Kučírek a R. Pyljajev, riaditeľ Karpatskej platformy 27.02.2023 v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci predovšetkým v oblasti zelených technológií.

Podpis memoranda o spolupraci Karpatska platforma 27_2_2023