Aktuality

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEDZI SPOK, ŽRK SOPK A OPK KRAKOV

14.12.2022 bolo podpísané Memorandum o spolupráci čo otvára ďalšie možnosti k rozvoju bilaterálnych a obchodných vzťahov medzi prihraničnými regiónmi Slovenska a Poľska.
Podpis Memoranda o spolupraci SPOK a IPH Krakow 14_12_2022 Krakow

VIANOČNÉ STRETNUTIE SLOVÁKOV A ČECHOV

13.12.2022 sa v Krakove uskutočnilo vianočné stretnutie Slovákov a Čechov pod organizačným patronátom Poľsko-slovenskej obchodnej komory v Krakove a spoločnosti V4 Group. Podujatie svojou účasťou podporili Z. Ščepánová, ekonomický diplomat SR vo Varšave a T. Kašaj, Generálny konzul SR v Krakove.
Stretnutie podnikatelov Slovenska polska 13_12_2022 Krakow

REGIONÁLNE PORADENSKÉ CENTRUM MIRRI SR V ŽILINE

08.12.2022 bo v Žiline otvorené regionálne poradenské centrum MIRRI SR. Vytvorenie siete regionálnych centier MIRRI SR, otvorenie detašovaného pracoviska v Žiline. Pomôže táto aktivita Slovensku z pozície posledného pri čerpaní eurofondov ? (Poľsko je naopak na líderskej pozícii).
Otvorenie MIRRI Zilina 8_12_2022


SPOK zorganizovala ďalšiu TLAČOVÚ KONFERENCIU k dopravnej situácii v Žilinskom kraji

Slovensko-poľská obchodná komora podporuje urýchlenú výstavbu D1 v úseku Martin - Ružomberok (napojenie R3: Krakow - Trstená - Banská Bystrica - Budapešť) pri zachovaní jedinečnej zásobárne pitnej vody v masíve Veľkej Fatry. Dňa 24.11.2022 sa konala tlačová konferencia v Martine k problémom envirovýnimky a jej dopadom pri výstavbe diaľnice D1 v uvedenom úseku ...
Tlacova konferencia 24_11_2022


Neformálne pracovné stretnutie na GK v Krakove

Dna 14.11.2022 sa konalo na Generálnom konzuláte v Krakove neformálne pracovné stretnutie Slovensko-poľskej obchodnej komory a Poľsko-slovenskej obchodnej komory s p. veľvyslankyňou SR vo Varšave, ekonomickým diplomatom SR vo Varšave, generálnym konzulom SR v Krakove.
Pracovne stretnutie na GK SR v Krakove 14_11_2022

V Pezinku zasadala slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

V dňoch 27. – 28. októbra 2022 sa uskutočnilo v Pezinku 24. zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Uvítali sme možnosť zapojenia sa hospodárskych komôr (SPOK, www.spok.sk a SOPK, www.sopk.sk) do príprav Protokolu 24. zasadnutia Slovensko-poľskej medzivládnej komisie - konkrétne v kapitolách ,,Doprava,,  a ,,Rôzne,,. Tak ako je nemyslitelné v 21. storočí mať ekonomický život bez energií (viď v súčastnosti chybnými či neprofesionálnymi  rozhodnutiami v nedavnej minulosti či už celej EÚ, resp. niektorých jej členov preukazujúca sa energetická kríza), rovnako tak je pre nás veľmi silné hospodárstvo obmedzujúca "dopravná kríza" na slovensko - poľskom pohraničí (samozrejme, že slabá dopravná priechodnosť SK/PL hranice je obmedzujúcim faktorom nielen ekonomiky, ale i celej spoločnosti, životného prostredia a v súčastnosti i bezpečnosti). Na tieto témy upozorńuje zmienka našich komôr v kapitole ,,Rôzne,, o Karpatskom protokole/Karpatskej stratégií.

Protokol: Protokol z 24. zasadnutia SK_PL medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu


NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, Október 2022

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave.
Október 2022 Tlačová informácia - ekonomika

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SK-PL - CESTOVNÝ RUCH 2022

28.6.2022 zorganizovala Žilinská regionálna komora SOPK, SPOK spolu s partnermi mikroprojektu Beskidzka Izba Gospodarcza a OZ Polonus Medzinárodnú konferenciu SK-PL „CESTOVNÝ RUCH 2022“. Viac o obsahu sa dočítate v prílohe Konferencia Cestovy ruch 2022

HN BIZNIS FÓRUM POĽSKO-SLOVENSKO

Dňa 19.05.2022 sa v Bratislave uskutočnilo HN BIZNIS FÓRUM POĽSKO-SLOVENSKO. Fóra sa aktívne zúčastnil aj Pavol Kováčik, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a člen Výboru pre dopravu a logistiku pri Slovensko-poľskej obchodnej komore. Viac informácií o podujatí sa dočítate v prílohe.

HN Biznis forum Polsko_Slovensko 19_5_2022 zhrnutie