Aktuality

Národný projekt „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV“

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Prijímateľom Národného projektu je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, a partnerom je Slovak Business Agency.

Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Manual pre ziadatela


BUSINESS IS GREAT

Hľadáte nové produkty alebo služby vo Veľkej Británii ? Britská obchodná komora v SR vám pomôže nájsť obchodných partnerov.
viac informácií a program v prílohe.

Hladate novy produkt alebo dodavatela

KALENDÁR VÝSTAV 2018 v BIELORUSKU

SLOVENSKO-POĽSKÝ WORKSHOP VENOVANÝ INOVATÍVNEMU PRIEMYSLU

Hospodárstvo, priemysel 4.0, inovácie v praxi boli hlavnými témami slovensko poľského workshopu pre slovenských a poľských podnikateľov, ktorý sa uskutočnil 24. októbra 2017 v Žiline.  Cieľom workshopu bolo ukázať ako inovácie v podnikoch pozitívne ovplyvňujú ekonomické výsledky a zlepšujú konkurencieschopnosť a to nielen pre veľké firmy, ale aj pre malé a stredné podniky. Bilaterálne rokovania pre slovenských a poľských podnikateľov boli dobrou príležitosťou pre nadviazanie nových vzťahov a obchodných partnerstiev.
Workshop sa konal pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva rozvoja Poľskej republiky. Mediálnym partnerom podujatia bol denník  ,,Hospodárske noviny,,.

Pozvanka a program