Aktuality

POĽSKÉ DIAĽNICE RASTÚ AKO HUBY PO DAŽDI

Výstavba diaľničnej siete v Poľsku rýchlo napreduje ...   Zdroj: www.urbanfit.sk
https://www.urbanfit.sk/polske-dialnice-rastu-ako-huby-po-dazdi/ 

NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, máj 2018

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Máj 2018 Tlačová informácia _ ekonomika

JUŽNÉ POĽSKO - TRADÍCIA A INOVÁCIE

Prečítajte si pútavú prílohu týždenníka MY - Prešovské noviny kde sa dočítate mnoho informácií o Poľsku a veľa ďaľších zaujímavých informácií.
JUŽNÉ POĽSKO - Tradícia a inovácie  apríl 2018

NOVINKY Z OBLASTI EKONOMIKY _ SLOVENSKO, POĽSKO, apríl 2018

Zaujímavé aktuálne informácie z ekonomickej oblasti. Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
 April 2018 Tlacova informacia _ ekonomika

Príbeh úspešnej slovenskej firmy I.D.C. Holding, a.s. a súčasný rozvoj na poľskom trhu

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Na poľský trh vstúpila v novembri 2000. Systematickou prácou sa spoločnosti podarilo presadiť na veľkom a konkurenčne silnom trhu. Hovorí sa, že Poľsko je potravinárskou veľmocou, z ktorej sa potraviny vyvážajú a nie dovážajú. Spoločnosti sa napriek tomuto tvrdeniu darí na poľskom trhu už 18 rokov a ich výrobky tešia veľkej obľube poľských konzumentov.

13. decembra 2017 udelila Slovensko-poľská obchodná komora Ocenenie za vzornú slovensko-poľskú hospodársku spoluprácu a dlhodobý a kontinuálny rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom spoločnosti I.D.C. HOLDING, a.s..

Prečítajte si príbeh tejto spoločnosti a rozvoj ďalších plánov ... IDC Holding a.s. Úspešný príbeh

Príbeh úspešnej slovenskej firmy TATRY MOUNTAIN RESORTS a súčasný rozvoj na poľskom trhu

Spoločnosť Tatry mountain resorts úspešne rozvíja svoje aktivity v oblasti cestovného ruchu v Poľsku. 
7. marca 2017 udelila Slovensko-poľská obchodná komora Ocenenie spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS a.s. za kontinuálny rozvoj cestovného ruchu medzi Slovenskom a Poľskom.

Prečítajte si príbeh tejto spoločnosti a rozvoj ďalších plánov ... TMR Úspešný príbeh

Národný projekt „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV“

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Prijímateľom Národného projektu je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, a partnerom je Slovak Business Agency.

Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Manual pre ziadatela


BUSINESS IS GREAT

Hľadáte nové produkty alebo služby vo Veľkej Británii ? Britská obchodná komora v SR vám pomôže nájsť obchodných partnerov.
viac informácií a program v prílohe.

Hladate novy produkt alebo dodavatela

KALENDÁR VÝSTAV 2018 v BIELORUSKU