Aktuality

Národný projekt „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV“

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Prijímateľom Národného projektu je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, a partnerom je Slovak Business Agency.

Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Manual pre ziadatela


PLÁN AKTIVÍT SPOK 2018

V prílohe nájdete plán aktivít na rok 2018. Mnoho aktivít však vzniká počas roka nad rámec plánu.

Plán aktivít SPOK 2018

BUSINESS IS GREAT

Hľadáte nové produkty alebo služby vo Veľkej Británii ? Britská obchodná komora v SR vám pomôže nájsť obchodných partnerov.
viac informácií a program v prílohe.

Hladate novy produkt alebo dodavatela

KALENDÁR VÝSTAV 2018 v BIELORUSKU

SLOVENSKO-POĽSKÝ WORKSHOP VENOVANÝ INOVATÍVNEMU PRIEMYSLU

Hospodárstvo, priemysel 4.0, inovácie v praxi boli hlavnými témami slovensko poľského workshopu pre slovenských a poľských podnikateľov, ktorý sa uskutočnil 24. októbra 2017 v Žiline.  Cieľom workshopu bolo ukázať ako inovácie v podnikoch pozitívne ovplyvňujú ekonomické výsledky a zlepšujú konkurencieschopnosť a to nielen pre veľké firmy, ale aj pre malé a stredné podniky. Bilaterálne rokovania pre slovenských a poľských podnikateľov boli dobrou príležitosťou pre nadviazanie nových vzťahov a obchodných partnerstiev.
Workshop sa konal pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva rozvoja Poľskej republiky. Mediálnym partnerom podujatia bol denník  ,,Hospodárske noviny,,.

Pozvanka a program