Aktuality

SLOVENSKO-POĽSKÝ WORKSHOP VENOVANÝ INOVATÍVNEMU PRIEMYSLU

Hospodárstvo, priemysel 4.0, inovácie v praxi boli hlavnými témami slovensko poľského workshopu pre slovenských a poľských podnikateľov, ktorý sa uskutočnil 24. októbra 2017 v Žiline.  Cieľom workshopu bolo ukázať ako inovácie v podnikoch pozitívne ovplyvňujú ekonomické výsledky a zlepšujú konkurencieschopnosť a to nielen pre veľké firmy, ale aj pre malé a stredné podniky. Bilaterálne rokovania pre slovenských a poľských podnikateľov boli dobrou príležitosťou pre nadviazanie nových vzťahov a obchodných partnerstiev.
Workshop sa konal pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva rozvoja Poľskej republiky. Mediálnym partnerom podujatia bol denník  ,,Hospodárske noviny,,.

Pozvanka a program