Pripravujeme pre Vás

Február/13/2018MODULOVÝ KURZ ZLZ SR - Logistika
Modulové kurzy Zväzu logistiky a zasielateľstva SR v rozsahu 8-10 vyučovacích hodín - Žilina, Bratislava, Košice. Zameranie: doprava, logistika, colné postupy, preprava tovaru, atď. Viac informácií nájdete v prílohe.  Kontakt: ZLZ SR, T: 02-5249 1764, zlz@zlz.sk, www.zlz.sk
Február/15/2018AKO SI ZABEZPEČIŤ DODÁVATEĽSKÉ A ODBERATEĽSKÉ RIZIKÁ

Cieľom seminára je získanie informácií o možnostiach zabezpečenia dodávateľských a odberateľských rizík. Získanie komplexných informácií súvisiacich s používaním bankových platobných a zabezpečovacích nástrojov v obchodnom vzťahu.  Kedy je vhodné jednotlivé bankové nástroje použiť.  Na čo je potrebné si dať pozor pri použití jednotlivých bankových nástrojov z pohľadu dodávateľa a odberateľa.

Február/28/2018Medzinárodný priemyselný veľtrh FOR INDUSTRY v Prahe
17. Medzinárodný priemyselný veľtrh sa uskutoční 15. - 18.5.2018 v Prahe pod jednotnou značkou ,,For Industry,, pokrýva viacero priemyselných odborov: strojárenstvo (hlavne obrábanie, tvárnenie, nástroje, oleje, kvapaliny, mazivá, CAD/CAM systémy pre stroje), povrchové úpravy, energetiku, elektrotechniku, logistiku, zváranie.  Súbežne s veľtrhom sa koná 2. ročník ponuky pracovných pozícií v priemyselných odboroch FOR JOBS s cieľovou skupinou návštevníkov a študentov SŠ a VŠ. (www.forjobs.cz). Je výbornou príležitosťou pre nájdenie pracovníkov aj pre slovenské firmy.  Uzávierka 28.2.2018. Viac info v prílohe.