Pripravujeme pre Vás

Apríl/05/2018Medzinárodný veľtrh TTM AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR

Dávame do pozornosti Medzinárodný veľtrh auto/moto techniky, na ktorej sa môžu zúčastniť slovenské firmy zaujímajúce sa o nových odberateľov a dodávateľov. Veľtrh je určený najmä čerpacím staniciam, opravovniam, autoumývarniam. Bližšie informácie, ako aj kontakt na usporiadateľa /v anglickom jazyku/ sú v priloženej pozvánke.

Apríl/10/2018KLUB PODNIKATEĽOV ŽILINSKÉHO REGIÓNU S LUKÁŠOM PARÍZKOM štátnym tajomníkom MZVaEZ SR
Srdečne Vás pozývame na Klub RK SOPK Žilina so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Lukášom Parízkom s účasťou generálnej riaditeľky Eximbanky SR, GR sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR, riaditeľa SARIO a ďalších výzmamných hostí. Program a pozvánka v prílohe.
Apríl/17/2018ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE, 17.4.18 alebo 14.5.18
1. Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018 - príplatky, 13. a 14. plat
2. Vysielanie zamestn. na výkon prác,
3. Novela z. o službách zamestn. účinná od 1. mája 2018,
4. Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018,
5. Ročné zúčt. poistného na SP
Viac info v prílohe.
Apríl/19/2018NEVERBÁLNA A VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ASISTENTKY V PRAXI
Seminár pre asistentky, sekretárky s lektorkou pani Norou Laukovou.
Program: 1. Neverbálna komunikácia asistentky,
                     2. Neverbálna prezentácia asistentky,
                     3. Verbálna komunikácia, asertivita.
Viac info v prílohe.
Apríl/24/2018AKO OBCHODOVAŤ S NEMECKÝM PARTNEROM ? PRACOVNO-PRÁVNE PRÁVO - odborný seminár
Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, zákon o minimálnych mzdách, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prerokovať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.
Apríl/25/2018Medzinárodná kooperačná burza INNOFORM 2018
Slovenské firmy zaujímajúce sa o nových odberateľov alebo dodávateľov môžu prostredníctvom B2B rozhovorov rozšíriť svoje aktivity. Kooperačná burza sa uskutoční počas Medzinárodného Veľtrhu nástrojov, špeciálnych zariadení a technológií so zameraním najmä na kovy a plasty. Účasť v Kooperačnej B2B je bezplatná. B2B rokovania budú 25 minútové a rokovacím jazykom je angličtina. Podrobnejšie informácie v angličtine ako oficiálnom jazyku B2B burzy sú uvedené v prílohe. Podmienkou účasti je registrácia na stránke  https://innoform-2018.b2match.io/  (najneskôr do 15.4.2018, vyplniť svoj profil a záujem).