Prihlásenie na aktivitu : PODNIKANIE V POĽSKU – formy a špecifiká podnikania