Prihlásenie na aktivitu : VEĽTRH ITM INDUSTRY EUROPE POZNAN 2020