Prihlásenie na aktivitu : EFEKTÍVNE HOTELIERSTVO - workshop