Prihlásenie na aktivitu : NEVERBÁLNA A VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ASISTENTKY V PRAXI